Llenguatics i les TIC

El projecte Llenguatics presenta com a eix vertebrador de tots els seus moviments un dels recursos més utilitzat actualment de la Web 2.0: el bloc educatiu.

La Web 2.0 consisteix fonamentalment en el canvi de paper de l'usuari de la xarxa, que passa de ser un simple lector a convertir-se en lector-escriptor. Quan al bloc, és una publicació en xarxa que permet als usuaris crear i editar el contingut d'una pàgina web amb un mínim de coneixements tècnics (Walker, 2003; Godwin, 2003; Huffaker, 2005). Generalment, es componen d'una pàgina d'entrades que són accessibles per al públic, estan disposats cronològicament en ordre invers i presenten enllaços a altres blogs o llocs web (Guenther, 2005; Oriola, 2006). A més, potencialment són una tecnologia de transformació de l'ensenyament i l'aprenentatge (Williams i Jacobs, 2004; Gewerc, 2005). En l'àmbit que ens concerneix, l'educatiu, se li atribueix el nom d’edublocs —education + blocs—, és a dir, blocs orientats cap a l'educació. Depenent l'ús que se li atribueixi, aquests poden ser una interessant eina en l'àmbit de l'ensenyament, en adaptar-se a qualsevol disciplina, nivell educatiu i metodologia docent (Lara, 2005).Al tractar-se d’un projecte que integra les TIC, és important detallar la dotació tecnològica de que què disposem al nostre centre educatiu amb el projecte Llenguatics. Així, el Cicle Superior del nostre centre educatiu està dotat amb una Pissarra Digital Interactiva —d’ara endavant PDI— ubicada a cada aula, un ordinador de taula per al mestre a cada aula i 20 ordinadors portatils que pertanyen provenen a de l’aplicació del projecte Escola 2.0 impulsat a través del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri d’Educació. A més, també disposem d’una càmera de vídeo digital i una càmera de fotos, una gravadora de so i alguns perifèrics electrònics com auriculars i micròfons.