dimecres, 24 d’abril de 2013

El rescat de les cent donzelles. Origen.

La llegenda El rescat de les cent donzelles és pròpia en tots els indrets de la baronia de Pinós, encara que el senyor visqués i gestionés les seves possesions a Bagà. El senyor de Sull era vassall del baró i molt amic del seu fill. No es estrany, doncs, que tots dos anessin plegats a la reconquesta d'Almeria.

És difícil d’establir la naixença i l’arribada de la llegenda del rescat a Vila-seca. Els seus orígens sembla que són a Bagà i al Monestir de Santes Creus. La precisió i el relleu extraordinari que el port i a les platges del Cap de Salou confereix a la llegenda podien respondre a una presència viva de la contalla a Vila-seca. El més destacable dels elements de la llegenda és la concurrència del rescat a les platges de Salou. El fet que hagués estat el port d’embarcament de l’expedició a Mallorca pren una especial dimensió i que Sant Bernat era abat de Santes Creus i que dir Mas Calvó és com dir Salou o Vila-seca, fa que la motivació i la inclusió hagiogràfica del rescat podria ser aportat per Vila-seca a la relació perfeccionada de la llegenda.

Cartell de la Representació Teatral a Vila-seca. Any 2011.


La força de Sant Esteve a Vila-seca...

La donació per repoblar Vila-seca fou atorgada pel rei Alfons I, l’arquebisbe de Tarragona Bernat Tort i Guillem Aguiló al cavaller anomenat Ramon d’Olzina. Paral·lelament al temps i pràcticament ubicat al costat del nucli de població del senyoriu dels Olzina, es formà un altre agrupament del senyoriu de l’església de Tarragona que prengué el nom del lloc i rebé el nom de Vila-seca del Comú. Posteriorment s’uniren per a integrar-se en un sol municipi, en el qual prevalgué el genitiu Solcina per distingir-la d’altres nuclis de població catalans. La primitiva església sembla que era dedicada a sant Joan apòstol i evangelista i és de forta tradició local que el fet de la modificació patronal de la parròquia de Vila-seca dedicada a Sant Esteve s’emparà en la força de la llegenda del rescat.

Església de Sant Esteve. Vila-seca.

1 comentari: